FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बुद्धचित्त माला कार्यविधि ८०/८१ 05/12/2024 - 12:09 PDF icon सुनकोशी गाउँपालिकाको बोधिचित्त माला संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
सुनकोशी गाउपालिकाको भवन निर्माण संहिता तथा नक्सापास कार्यविधि, २०७५ ८०/८१ 02/27/2024 - 10:43 PDF icon नक्सा पास कार्यविधि सु.ग.पा (1) (1).pdf
सनुकोशी गाउाँपालिकाको भवन निर्माण संहिता तथा नक्सापास कार्यविधि, २०७५ ८०/८१ 02/27/2024 - 10:37 PDF icon भवन निर्माण सँहिता तथा नक्सापास कार्यविधि २०७५ संसोधन सहित.pdf
खाद स्वच्छता एबम गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका -२०८० ८०/८१ 01/19/2024 - 11:47 PDF icon 03 Food hygiene monitoring guideline_Sunkoshi RM.pdf
सामाजिक सेवाको मापदण्ड ७९-८० 01/11/2024 - 09:05 PDF icon सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड 2079.pdf
अपाङ्गता भएका व्यशिका लागग समदुायमा आधाररत पनुर्स्ापा ना कायाक्रम सञ्चालन कायाविगध, २०८० ८०/८१ 12/29/2023 - 21:38 PDF icon अपाङ्गता-भएका-व्यक्तिका कार्यविधि.pdf
गाउपालिका स्तरीय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समिति कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 12/22/2023 - 12:25 PDF icon CamScanner 12-22-2023 12.14.pdf
सुनकोशी गाउपालिकाको बालविवाह विरुद्द कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 12/22/2023 - 12:24 PDF icon CamScanner 12-22-2023 12.10.pdf
३५ वर्ष माथि ५९ वर्ष सम्मका अविवाहित महिलाहरुलाई आर्थिक सहयोग कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 12/22/2023 - 11:58 PDF icon Abibahit yakal mahila (2).pdf
मध्यम र सामान्य अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग वितरण कार्यक्रम २०७९ ८०/८१ 12/22/2023 - 11:53 PDF icon ga ra gha barga apanga (1).pdf

Pages