FAQs Complain Problems

हाम्रो पालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरुमा तपाईको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?

सन्तुस्टी
97% (175 votes)
ठिकै
1% (2 votes)
असन्तुस्टी
2% (3 votes)
Total votes: 180