FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

राष्ट्रिय परिचय पत्र फारम संकलन सम्बन्धमा ।

कृषि यान्त्रिकरण (मिनिटिलर) वितरणको लागि नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

स्वास्थ संस्थाहरुमा रिक्त रहेका तपशिल बमोजिमका पदहरुमा करार पदपूर्तिकाे कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।