FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

सुनकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को आय व्यय (बजेट) प्रस्तुत ।

आज मिति २०८० साल असार १० गते आईतबार सुनकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को आय व्यय (बजेट) प्रस्तुत भएको छ ।

कुल विनियोजित बजेट रु.५८ करोड ६३ लाख ९१ हजार ।

चालु रु.४३ करोड ३२ लाख ४१ हजार

पुजीगत रु.१५ करोड ३१ लाख ५० हजार

आ.व. २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम

Notice For Invitation of bids

दस्तावेज: